ประกาศ หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
 
 

ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง

อ่านทั้งหมด
 
 

ประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

  อ่านทั้งหมด
 

สำนักกอง

สถาบันการประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์


  • A A A
เวลา 8:30 น.ประชุม ครม.
เวลา 15:00 น.ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีสอบของส่วนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีกรมประชาสัมพันธ์
เวลา 13:30 น.ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (video coference)
เวลา 13:00 น.ปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมวารสาร สปข. 1 "PRD 1 Highlights" ประจำเดือนกันยายน 2564 ในรูปแบบ E-book [ถามมา-ตอบไป]
เจ้าพนักงานธุรการ ส.ปชส.นนทบุรี กำลังจะว่าง [ถามมา-ตอบไป]
เจ้าพนักงานธุรการ ส.ปชส.เลย กำลังจะว่าง [ถามมา-ตอบไป]
การจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ส่าวนกลาง)  [ถามมา-ตอบไป]
ตำแหน่ง ผู้ช่วย ส.ปขส.สมุทรสงคราม ว่าง [ถามมา-ตอบไป]
การก่อหนี้ผูกพันได้? [คุยกับ กองคลัง]  
เปลียนเลขบัญชีเงินเดือนใหม่ [คุยกับ กองคลัง]
สวท.ร้อยเอ็ดขอไฟล์ภาพ เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.00 MHz [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]  
ขอรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดเสื้อและไมค์สัมภาษณ์ [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]
การประเมินเรื่องการเรียนออนไลน์ [คุย เรื่อง คน]
ขอไฟล์ภาพ เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]
ขอไฟล์ภาพ เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]
ตอบคำถาม กรณีรายชื่อตกสำรวจ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์-จักรพรรดิมาลา [คุย เรื่อง คน]


failure: username found more than once
sarabun webboard schedule absent clear computer computer fakenews