23 ก.ค.64 : ศสช.
ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยาย เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOOM และ Google Tools โดยวิทยากร จาก ศสช. ในวันพุธที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 –12.00 น. อ่านรายละเอียด>>ที่นี่<< ลิงก์เข้าชมจะแจ้งในวันที่มีการอบรม
06 ก.ค.64 : สลก.

ประกาศ แจ้ง ปิดปรับปรุงห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค. - 10 ส.ค. 64 หน่วยงานไหนที่จองช่วงวันดังกล่าว
ให้ทำการ ยกเลิก และ จอง วันอื่น

 
 

ประกาศ หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
 
 

ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง

อ่านทั้งหมด
 
 

ประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

  อ่านทั้งหมด
 

สำนักกอง

สถาบันการประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์


  • A A A

การจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ถามมา-ตอบไป]
ด่วนคะ!! ตำแหน่งว่าง นายช่างไฟฟ้า [ถามมา-ตอบไป]
ขอเพิ่มชื่อผู้รายการประหยัดกระดาษ [ถามมา-ตอบไป]
อะไหล่เครื่องส่ง HARRIS รุ่น DX 10 [[ สวท.ตราด ]] [ถามมา-ตอบไป]
นายเชษฐา เทพสิทธา ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต [ถามมา-ตอบไป]
เงินกู้สวัสดิการ [คุยกับ กองคลัง]
ขอใบแจ้งยอดหักเงินกู้สวัสดิการ [คุยกับ กองคลัง]
การประเมินเรื่องการเรียนออนไลน์ [คุย เรื่อง คน]
ขอไฟล์ภาพ เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]
ขอไฟล์ภาพ เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz [ถามมา-ตอบไป กับ สพท.]
ตอบคำถาม กรณีรายชื่อตกสำรวจ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์-จักรพรรดิมาลา [คุย เรื่อง คน]
กรณีรายชื่อตกสำรวจ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์-จักรพรรดิมาลา [คุย เรื่อง คน]
รายชื่อ ขอรับเครื่องราช ตกหล่นหรือคุณสมบัติไม่ครบ [คุย เรื่อง คน]


failure: username found more than once
sarabun webboard schedule absent clear computer computer fakenews