เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ หากมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
กรุณา email มาที่ pinya_s@prd.go.th
หรือโทร 0-2618-2323 ต่อ 1010,0-2618-2429

 
   
     
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40 โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399 E-mail : intraweb@prd.go.th